top of page

​ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU IZSTRĀDE

​Ēkas energoefektivitātes pasākumu īstenošana

 • Ēkas fasādes siltināšana un atjaunošana

 • Jumta siltināšana un seguma atjaunošana

 • Esošo logu un durvju nomaiņa

 • Apkures un ventilācijas sistēmas pārbūve

 • Elektroapgādes iekšējo tīklu pārbūve

 • Ūdensapagādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve

 • Atjaunojamo energoresursu izmantojošo enerģijas iekārtu uzstādīšana

Ēkas energosertifikācija

Veicot energosertifikāciju ēkām tiek noteikta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāte un sagatavots ēkas energosertifikāts. Projektējamām, pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām vai tās daļām plānoto energoefektivitāti un tiek sagatavots ēkas pagaidu energosertifikāts.

 • Ēkas pagaidu energosertifikāts ir dokuments, kas nosaka projektējamas, pārbūvējamas vai atjaunojamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti. Tas ir nepieciešams, lai ēku nodotu ekspluatācijā projektējamām ēkām (jaunbūvēm, pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām) un to daļām (jaunbūvē, pārbūvējamā vai atjaunojamā ēkā).

 • Ēkas pagaidu energosertifikāts tiek reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Energosertifikāts nepieciešams projektējamai, rekonstruējamai vai renovējamai ēkai, lai ēku pieņemtu ekspluatācijā vai pārdotu. Energosertifikāts tiek sagatavots arī esošām ēkām gadījumos, ja tiek plānoti energoefektivitātes un renovācijas pasākumi, lai plānotu noteiktus enerģijas patēriņa pasākumus un būtu iespējams noteikt sasniedzamos energoefektivitātes mērķus ēku renovācijas gadījumā.

Ēkas pagaidu energosertifikāta derīguma termiņš ir 3 gadi. Ēkas energosertifikāts vai ēkas pagaidu energosertifikāts zaudē spēku, ja ēkai vai ēkas daļai tiek izsniegts jauns ēkas energosertifikāts vai jauns ēkas pagaidu energosertifikāts.

bottom of page