top of page

PRIVĀTMĀJAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE

Ideja un mērķis

Lai uzsākt būvprojekta izstrādi, mums ir svarīgi zināt, kāda ir klienta ideja, uz kuras pamata mēs kopā sastādīsim darba uzdevumu! Jo mūsu mērķis ir realizēt klienta ideju! Savukārt ja klientam nav skaidras vīzijas, kā varētu izskatīties viņa sapņu māja, mēs ieteiksim, izvērtēsim un parādīsim savas idejas.

Vizualizācija

Pirms  darba uzdevuma apstiprināšanas, mēs klientam piedāvājam izstrādāt konceptuālu mājas 3D modeli, kas ļauj telpiski apskatīt un izprast sasniedzamo rezultātu, kā arī izvērtēt, vai sastādot darba uzdevumu tika ievērtētas visas vēlmes un vajadzības un tas atbilst klienta sākotnējai idejai.

Izstrādes process

Mēs veicam zemes vienības uzmērīšanu - sagatavojam topogrāfisko plānu, un veicam grunts ģeotehnisko izpēti. Noteiktajā termiņā sagatavojam mājas stāvu plānus, fasādes, novietojam māju zemes vienībā un sagatavotos rasējumus iesniedzam klientam apstiprināšanai, ja klientam nav iebildumu vai komentāru, tiek uzsākta pilna mājas būvprojekta izstrāde, kurš sastāv no arhitektūras, būvkonstrukciju, inženierkomunikāciju daļām, darbu organizācijas projekta un pagaidu energosertifikāta.

Inženierkomunikācijas

Vadoties pēc darba uzdevuma, un pilsētas vai novada kurā tiek izstrādāts būvprojekts saistošajiem noteikumiem, izvēlamies ilgtermiņā ekonomiski izdevīgākos ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un gāzes apgādes  inženierkomunikāciju risinājumus. Ja nav iespējams pieslēgties, piemēram, pie pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, tad tiek izstrādāti lokāli risinājumi, kopā ar klientu izvēloties atbilstošāko tehnisko risinājumu.

Saskaņošana

Būvprojektu nepieciešams saskaņot ar visām iesaistītajām un ieinteresētajām personām un institūcijām. Biežāk ir nepieciešams saņemt 'kaimiņu', jeb blakus esošo zemes vienību īpašnieku saskaņojumu, kuru nodrošina klients. Savukārt saskaņošanu ar komunikāciju turētājiem un citām institūcijām, tajā skaitā būvvaldi, nodrošināsim mēs.

Būvatļauja

Pēc mājas būvprojekta izstrādes un saskaņošanas būvvaldē, klients saņem būvatļauju ar atzīmi par Projektēšanas nosacījumu izpildi, kas apliecina projekta kvalitāti un atbilstību visiem noteiktajiem normatīviem.

PIETEIKT PRIVĀTMĀJAS BŪVPROJEKTU

Topogrāfiskais uzmērījums
Grunts ģeologiskā izpēte
Vai ir nepieciešams 3D modelis?
Stāvu skaits
Mājas platība m2
bottom of page