top of page
kpb-logo2020.png

PROJEKTĒŠANAS UN ĒKU TEHNISKĀS APSEKOŠANAS BIROJS

Uzņēmuma mērķis ir sniegt kvalitatīvus projektēšanas un ēku tehniskās apsekošanas pakalpojumus, ievērojot Latvijas būvnormatīvus un Ministru kabineta noteikumus.
Uzņēmumā darbojas sertificēti speciālisti, par ko varat pārliecināties Būvniecības informācijas sistēmā šeit.

bottom of page